Klachtenprocedure

Wij, Woonwarenhuis Nijhof, doen er alles aan je zo goed mogelijk te helpen. Mocht er onverhoopt iets mis zijn dan kun je daarover uiteraard contact opnemen met ons. Dit kan telefonisch, per e-mail, via social media of per post.

Woonwarenhuis Nijhof
Minervaweg 3
3741 GR Baarn
Telefoon: 035 54 86 111
E-mail: klantenservice@nijhofbaarn.nl
Deelname aan de klachtenprocedure is gratis.

Doelstelling
De klachtbehandeling heeft tot doel:

  • recht doen aan de individuele klager;
  • het op grond van ontvangen klachten signaleren van tekortkomingen in de dienstverlening; deze signalen aanwenden voor de verbetering van de kwaliteit.

Onafhankelijke klachtenbemiddeling
Indien uw klacht niet door Nijhof Baarn kan worden opgelost en je bent een consument, niet handelend in beroep of bedrijf, dan kun je je ook wenden tot de onafhankelijke klachtenbemiddeling van de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven tevens de Geschillencommissie Thuiswinkel (leden van Thuiswinkel.org) of de Geschillencommissie Webshop Keurmerk. De aangezochte geschillencommissie bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.

Wat te doen?
Voordat je de klacht als consument bij een van de aangesloten geschillencommissies kunt indienen, dien je eerst uw klacht schriftelijk bij Nijhof Baarn in te dienen. Omschrijf uw klacht duidelijk zodat Nijhof Baarn de klacht ook goed kan onderzoeken en daarop kan reageren. Nijhof Baarn zal na ontvangst van de klacht hierop binnen 15 dagen reageren. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Nijhof Baarn binnen die termijn antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie geven wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht? Deze kun je dan als je consument bent, voorleggen aan de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven tevens de Geschillencommissie Thuiswinkel (leden van Thuiswinkel.org) via https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/thuiswinkel/ of de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/webshop/. Via deze websites kun je het klachtenformulier invullen. In dit formulier geeft u aan om welke webshop het gaat, wat uw exacte klacht is, eventuele bijlage(n) en uw persoonlijke gegevens.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan kunt u uw klacht melden via het platform van de Europese Unie.