Privacy statement

 Nijhof Zelfbouw Baarn (hierna: ‘Nijhof Baarn’) waarborgt de privacy van de gebruikers van haar diensten en personeel. Veiligheid en privacy vindt Nijhof Baarn belangrijk. Nijhof Baarn handelt altijd in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan haar stelt.

In dit privacy statement wordt het beleid en de uitgangspunten uiteengezet bij de verschillende manieren waarop Nijhof Baarn persoonsgegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt.
Omdat Nijhof Baarn haar diensten blijft ontwikkelen en verbeteren, kan het zijn dat dit privacy statement kan worden aangepast. Nijhof Baarn publiceert dan ook steeds de meest actuele op haar website: www.nijhofbaarn.nl.
Nijhof Baarn is verantwoordelijk voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

 1. Grondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Nijhof Baarn verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dat doet zij met de navolgende doeleinden:

 1. om de overeengekomen diensten en producten te kunnen leveren, het afhandelen van bestellingen en om u daarover te informeren
 2. om indien dit nodig is in contact met u te kunnen treden ter uitvoering van de dienstverlening
 3. het afhandelen van uw betaling of vergoedingen en spaarpunten
 4. om analyses uit te voeren en rapportages op te stellen ter verbetering van onze dienstverlening
 5. om extra diensten en voordelen aan te bieden
 6. om te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van Nijhof Baarn
 7. om uw gedrag op de website te analyseren ter verbetering van de website en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 8. om gepersonaliseerde reclame te tonen
 9. om de gegevens te koppelen aan de klantenkaart
 10. om, indien u deelneemt aan de klantenkaart, u digitale facturen te verzenden per e-mail
 11. om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daarvoor toestemming heeft gegeven
 12. om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (bijv. aan opsporingsinstanties)
 13. om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst
 14. om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
 15. om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan.
 1. De verschillende manieren waarop Nijhof Baarn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, gekoppeld aan de doelstellingen 

  2.1 De Nijhof klantenkaart
  2.2 Pin- c.q. creditcardbetalingen
  2.3 Gebruik van de Nijhof Baarn website
  2.4 Wi-Fi netwerk in de winkels
  2.5 Social Media
  2.6 Bezoek aan de winkel
  2.7 Personal Styling: op maat bestelling
  2.8 Klantenservice
  2.9 Informatie over diensten van Nijhof Baarn
  2.10 Klanttevredenheidsonderzoeken
  2.11 Events
  2.12 Kras & Win
  2.13 Overig 
 1. Verstrekking gegevens aan derden
 2. Bewaartermijnen
 3. Inzage, correctie en vernietiging
 4. Beveiliging
 5. Wijziging privacy statement
 6. Contact

 

 

2.1 De Nijhof klantenkaart
Klanten van Nijhof Baarn kunnen zich in de winkel bij de Informatiebalie aanmelden voor de klantenkaart via een aanvraagformulier. De klantenkaart heeft tot doel de beleving van klanten te verbeteren, de tevredenheid te verhogen en klanten te binden door middel van een spaarsysteem.

U neemt alleen deel aan de klantenkaart als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. U kunt ook aankopen doen in de winkel van Nijhof Baarn of online zonder klantenkaart.Wanneer u zich aanmeldt voor de klantenkaart verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent dan wel dat u hiervoor toestemming van uw ouders of wettelijk vertegenwoordiger heeft. Op het gebruik van de klantenkaart zijn de Algemene Voorwaarden van de Nijhof Klantenkaart van toepassing die te vinden zijn op het aanvraagformulier en gepubliceerd zijn op de website van Nijhof Baarn.

Nijhof Baarn verzamelt en verwerkt de navolgende gegevens via de klantenkaart:

 • Naam, adres postcode en woonplaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Kaartnummer
 • Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan
 • Gekochte producten
 • Verzamelde en gebruikte spaarpunten

Om uw aankopen met de Nijhof Klantenkaart in de winkel mogelijk te maken, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Transactiegegevens
 • Locatie en tijd
 • Verzamelde en gebruikte spaarpunten
 • Gekochte producten

Gegevens gekoppeld aan uw klantenkaart worden voor de volgende, hiervoor genummerde doeleinden gebruikt: 1 t/m 5, 9 en 10, 12 en 13 en 15.

 2.2 PIN / CREDITCARD BETALINGEN
Ten behoeve van het afwikkelen van uw aankopen met een pinpas of creditcard in Nijhof Baarn of in de webshop verwerken wij de volgende gegevens:

 • Uw naam en adres
 • E-mailadres en IP-adres
 • Transactiegeschiedenis
 • Betaalwijze
 • Locatie & tijd
 • Land van herkomst van de creditcard/pinpas

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1 t/m 4.

2.3 GEBRUIK VAN DE NIJHOF BAARN WEBSITE 
Bezoek aan de website
Als u de Nijhof Baarn website bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om de website te beveiligen. Lees meer in onze Disclaimer die Nijhof Baarn hanteert.

Bezoek aan website met het klantenportaal
Indien online bestellingen verricht op de website, maken wij een klantenportaal-account aan, hetgeen de bestelling vergemakkelijkt. Ten behoeve van dit gebruik verwerkt Nijhof Baarn de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Klikgedrag
 • Transactiegeschiedenis (orderhistorie)
 • IP-adres
 • Gegevens over uw computer
 • Duur en tijdstip van het bezoek
 • Inloggegevens
 • Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan
 • Gekochte producten

Wij registeren ook uw e-mailadres om u erop te kunnen attenderen als een bestelling niet voltooid is (Abanded check out). Wij gebruiken de gegevens die wij verkrijgen in het kader van uw gebruik van de website met uw account voor de volgende doeleinden: 1 t/m 4, 10, 12, 14 en 15.

Bestellen als gast
Als u online aankopen wilt doen zonder een klantenportaal/account aan te maken, kunt u bestellen als gast. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Bank- en betaalgegevens

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1 t/m 7, 10 en 12 t/m 15.

2.4 WIFI NETWERK IN DE WINKELS
Bezoekers van Nijhof Baarn kunnen gratis gebruik maken van het wifi-netwerk in de winkel van Nijhof Baarn. Er worden geen persoonsgegevens geregistreerd of verwerkt.

2.5 SOCIALE MEDIA
Nijhof Baarn is op verschillende sociale media aanwezig om u te kunnen blijven inspireren zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube en Google plus. Als u Nijhof Baarn volgt via sociale media, of communiceert met of over Nijhof Baarn via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium
 • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Nijhof Baarn
 • In het platform opgeslagen metadata
 • Bij een deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover u voor deelname wordt geïnformeerd

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 4, 5 t/m 8 en 11.

2.6 BEZOEK AAN DE WINKEL 
Cameratoezicht
In onze winkels zijn beveiligingscamera’s aanwezig. U wordt hierover geïnformeerd bij het binnengaan van de winkel en de camera’s zijn duidelijk zichtbaar. Beelden van het cameratoezicht worden na maximaal drie weken, dan wel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten verwijderd.
Wij gebruiken de camerabeelden voor de veiligheid van onze klanten en ons personeel, de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de producten in onze winkels en het vastleggen van incidenten. De beelden kunnen worden verstrekt aan politie en justitie in geval van incidenten.

2.7 PERSONAL STYLING: op maat bestellen
Als u gebruik maakt van onze personal styling diensten vragen wij u bepaalde gegevens op te geven en zullen wij zelf bepaalde gegevens registreren. De grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst, te weten: uw verzoek om u van maatadvies te voorzien.

Het gaat hierbij onder meer om de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Afmetingen/maten, zoals het aantal meters van een kamer of woning etc.
 • Referentiemerk, artikel, kleur en afmeting
 • Specifieke wensen met betrekking tot de bestelling, doel ervan etc.
 • Voorkeuren, bijvoorbeeld kleur en stijl
 • Geslacht
 • Leeftijd, gezinssamenstelling, zoals bepaalde categorie leeftijd kind(eren)
 • Gekochte producten
 • Bank- en betaalgegevens

Wij bewaren deze gegevens in uw persoonlijke styling dossier zodat wij u goed kunnen adviseren en gebruiken de gegevens verder voor de volgende doeleinden: 1 t/m 6, 10 en 12 t/m 15.

2.8 KLANTENSERVICE
Als u contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de Informatiebalie van Nijhof Baarn dan verzamelen wij de volgende gegevens om op uw klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen reageren:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Inhoud correspondentie
 • Naam, adres en woonplaats

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1 t/m 3.

 2.9 INFORMATIE OVER DIENSTEN VAN NIJHOF BAARN
E-mail- / Nijhof Baarn nieuwsbrief
Indien u dat wenst ontvangt u periodiek de nieuwsbrief van Nijhof Baarn per e-mail. U kunt bij een online bestelling aanvinken of u de nieuwbrief wilt ontvangen of hiervoor een formulier invullen of u hiervoor aanmelden via de website. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van de Nijhof Baarn.

Als u de nieuwsbrief van Nijhof Baarn ontvangt, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres, postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Klantenkaartnummer

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 4 t/m 6, 8, 11, 13 en 14.

Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden aan het einde van de nieuwsbrief via een opt-out.

Berichten per sms
Als u uw telefoonnummer hebt opgegeven, zullen wij deze doorgeven aan de transporteur voor de aflevering van bestellingen. De transporteur zendt de dag van de aflevering een sms met een aanduiding van het tijdstip waarop u de levering kunt verwachten.

2.10 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN
Indien u deelneemt aan een online klanttevredenheidsonderzoek van Nijhof Baarn dan verwerken wij de volgende gegevens zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen binnen Nijhof Baarn in de breedste zin van het woord:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bestelling zelf
 • Betaalgegevens

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 2, 4, 5, 7 en 14.

2.11 EVENTS
Indien u zich aanmeldt voor een event van Nijhof Baarn op de website, via Social Media, de nieuwsbrief, telefonisch of in de winkel dan verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 2 en 4.

2.12 Kras & Win
indien u deelneemt aan onze actie 'kras & win' via een kraskaart die u bij onze kassa ontvangt, verwerken wij de volgende gegevens van u: 

 • Naam
 • Postcode
 • Geslacht
 • E-mailadres2.13 OVERIG
Bij een aanvraag voor kopen op rekening, vragen wij - naast een aanbetaling – om de navolgende (persoons)gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kopie identiteitsbewijs
 • In het geval van een bedrijf: kopie identiteitsbewijs van de bestuurder plus inschrijving KvK.

Als wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs, mag u het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken. De kopie van het identiteitsbewijs wordt vernietigd zodra de controle is uitgevoerd.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 13 en 15.

 

3. VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN
Nijhof Baarn maakt gebruik van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken maar zal dit altijd doen in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derden treden hierbij op als (sub)bewerker voor Nijhof Baarn. Nijhof Baarn draagt de eindverantwoordelijkheid en zal er voor zorgen dat deze derden ook voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in acht nemen. Met bedrijven die klantengegevens verwerken in onze opdracht, sluit Nijhof Baarn een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit betekent onder andere dat deze derden de persoonsgegevens alleen voor Nijhof Baarn mogen verwerken. 

Voor het overige verstrekt Nijhof Baarn alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

4. BEWAARTERMIJNEN
Nijhof Baarn bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk. De fysieke en digitale gegevens worden in elk geval uiterlijk zeven jaren bewaard in het geval er geen koop meer heeft plaatsgevonden. De overige gegevens zoals de gegevens die op of via de website worden verstrekt (inclusief eventuele persoonsgegevens) bewaart Nijhof Baarn uiterlijk vijf jaar vanaf het moment van vastlegging.

 5. INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen als dat niet lukt via uw klantenportaal. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: klantenservice@nijhofbaarn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie of scan van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie of scan uw Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Nijhof Baarn zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek inhoudelijk reageren.

6. BEVEILIGING
Nijhof Baarn heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Nijhof heeft diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om onbevoegde toegang te voorkomen en bewaakt permanent op diverse punten deze beveiligingsmaatregelen.

De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn in Nederland. Tevens wordt er geregistreerd wie toegang heeft gehad tot de persoonsgegevens. Een beperkte groep medewerkers van Nijhof Baarn heeft toegang tot de persoonsgegevens van de klanten op basis van zijn of haar functiebeschrijving. Die medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe zij met de persoonsgegevens om dienen te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.

7. WIJZIGEN PRIVACY STATEMENT
Nijhof Baarn behoudt zich het recht voor deze Privacy statement of Privacy verklaring te wijzigen. De meest recente zal zij publiceren op haar website.

8. CONTACT
Indien u vragen heeft over uw privacy en over hoe wij met uw privacy omgaan, kunt u contact opnemen met ons via:

Woonwarenhuis Nijhof 
Minervaweg 3
3741 GR Baarn
Telefoon: 035 54 86 111
E-mail: klantenservice@nijhofbaarn.nl

Communicatie per e-mail
Neem, indien u in de toekomst geen e-mails van ons wilt ontvangen, contact met ons op via het hierboven vermelde adres.

Communicatie per brief
Als u uw adres heeft doorgegeven, zal Nijhof Baarn u alleen de informatie daarop verstrekken die is aangevraagd.

Communicatie per telefoon
Als u uw telefoonnummer opgeeft via onze website zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over bestellingen. Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van het Bel-me-niet Register: www.bel-me-niet.nl.